Wat zijn de regels voor het schrijven van SEO-vriendelijke inhoud?

SEO of Search Engine Optimization omvat de verschillende technieken waarmee een site goed gepositioneerd kan worden in de zoekmachineresultaten en vervolgens het verkeer kan toenemen. Daartoe moeten bepaalde punten in acht worden genomen, zoals de keuze en de dichtheid van de trefwoorden, maar ook de relevantie van de inhoud en de titels.

Focus op kwaliteit en unieke inhoud

Dubbele inhoud is ondenkbaar. Google bestraft plagiaat zwaar. Uw site kan verbannen worden naar de 20e pagina van de zoekresultaten. Google kan gewoon de toegang tot de inhoud uitschakelen. Een goede SEO-strategie impliceert dus vooral unieke, begrijpelijke inhoud die trouw is aan uw redactionele lijn. Geef de voorkeur aan een goed gestructureerd artikel, verdeeld in paragrafen met pakkende koppen en trefwoorden. Uw artikel moet interessant zijn voor internetgebruikers om het verkeer naar uw site te vergroten.

Gebruik pakkende titels

SEO-inhoud is meer dan een goede tekst. Het is essentieel om de aandacht van de lezer te trekken zodra de pagina in de Google zoekmachine verschijnt, vandaar het belang van het verzorgen van de title en meta description tags. De Title tag is de titel van de pagina die in de zoekresultaten wordt weergegeven. Het mag niet langer zijn dan 70 tekens. De tag Metadescription geeft een samenvatting van de inhoud van de pagina. Een lengte van 150 tekens is aanvaardbaar. Om de verwijzingen te optimaliseren, voegt u de belangrijkste trefwoorden in deze twee tags in.

Nee, aan keyword stuffing

Nu komen we bij de beroemde trefwoorden. Dit zijn de woorden die mensen intikken in de zoekbalk van Google. En om de zoekmachine in staat te stellen uw pagina te vinden, is het belangrijk de inhoud te verrijken met trefwoorden, bij voorkeur vetgedrukt, maar niet te veel. Dit staat bekend als keyword stuffing. Te veel herhaalde trefwoorden kunnen de inhoud van de artikelen bederven.

Ja, op woord inbedden

Word embedding vertaalt zich als lexicale inbedding. Dus, in plaats van de tekstinhoud te verzadigen met dezelfde sleutelwoorden, is het sterk aan te bevelen het lexicale veld uit te breiden met onder meer synoniemen of grammaticale varianten. Deze techniek verbetert ook de kwaliteit van de inhoud, omdat herhaling wordt vermeden. Er zijn semantische SEO-tools die deze termen automatisch genereren. Het is echter belangrijk de meest relevante te kiezen en die welke verband houden met het thema van het artikel.

Bouwen aan interne en externe links

Om uw inhoud een meerwaarde te geven, kunt u overwegen links naar veilige sites of blogs op te nemen. Hun aanwezigheid bevestigt de ernst van uw site, wat de positie ervan in zoekmachines verbetert. Interne links op trefwoorden verhogen de zichtbaarheid van andere pagina’s op uw website. Net als bij trefwoorden moet u deze praktijk niet misbruiken en het aantal links aanpassen aan de lengte van het artikel.

Pop Productions zorgt voor de SEO van uw website

Ons bureau is gespecialiseerd in de creatie van visuele content, maar niet alleen. We hebben ook een web design afdeling. Wij bieden zowel WordPress als DIVI oplossingen, wat het zeer eenvoudig maakt om elke pagina van de site te bewerken. Uiteraard zorgen wij voor de SEO optimalisatie van alle content. De sites zijn ook responsief ontworpen en dus compatibel met zowel desktop- als smartphone-schermen. Als u ons de creatie van uw website toevertrouwt, geniet u ook van een volledige dienst na verkoop met onder meer telefonische of online bijstand en een scan tegen